Anunturi | Contact

Autoritati publice locale

Consiliul Local:2012 -

Bocsan Marian Florentin - P.N.L

Borlovan Andrei Florin - P.D

Borozan Constantin - P.D

Cilnicean Marius - P.D

Cretan Ovidiu Marian - P.P.D.D

Grecu Mircea - P.N.L

Iatan Licã - P.D

Lechintan Augustin - P.P.D.D

Lighezan Simona Tabita - P.D

Marisescu Ioan - Independent

Marta Corina - P.N.L

Pascu Patriciu Mirel - P.S.D

Petrisor Nicolae - P.D

Pirvu Nelu - P.D

Prorocu Petru - P.N.L

Stoica Maria - P.S.D

Trales Liviu Viorel - P.S.D

 

 

Primarul si Viceprimarul: 

 • Primarul
  • Reprezinta  autoritatea administratiei  publice locale executive. Organizarea si functionarea institutiei primarului este reglementata  prin Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale  republicata cui modificari si completari si reprezinta  orasul.
  • Sediul: 325300, Bocsaa , Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 22, judetul Caras-Severin , Romania.
   • Tel: 004-0355566600
   • Fax: 004-0355565608
  • Functia de primar al orasului Bocsa este detinuta ,  de catre  Dl. Ec. Cismaneantu Gabriel Eugen, acesta fiind seful administratiei publice locale  cat  si al aparatului propriu al primarului.
  • Structura organizatorica a aparatului propriu al Primarului
 • Viceprimarul:
  • Dl. Dir. Borozan Constantin
  • Viceprimarul indeplineste atributiile delegate, potrivit legii de catre primar.
   • prezinta la solicitarea consiliului local rapoarte si informari, dupa caz, cu privire la domeniile de activitate ce i-au fost repartizate spre ordonare si/sau conducere;
   • verifica prin compartimentul de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat la sediul principal cat si la sediul secundar;
   • ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din urmatoarele domenii:
    1. educatie ;
    2. sport ;
    3. protectia si refacerea mediului inconjurator ;
    4. biblioteca publica ;
    5. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale ;
    6. impozite si taxe ;
    7. agricultura ;
    8. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentarea cu ap, gaz natural si canalizare ;
    9. acordarea unor sporuri si alte facilitati potrivit legii, personalului didactic;
   • ia masuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public si privat al orasului;
   • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor;
   • ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
   • exercita orice alte atributii dispuse de catre primar, in conditiile legii.

Secretarul:

Functia de secretar al orasuului Bocsa este indeplinita de catre domnisoara Codruta Draghici.

Principalele atributii ale secretarului sunt urmatoarele:

 • coordoneaza  compartimentele  in activitatileile cu caracter juridic de stare civila , autoritate tutelara  si  asistenta  sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local;
 • avizeaza  pentru legalitate proiectele de hotarare ale Consiliului Local  si dispozitiile primarului ;
 • asigura  indeplinirea procedurilor cerute de organizare si functionare ale Consiliului Local .

Programul de audiente este urmatorul: -

 • PRIMAR -              MIERCURI:       9,00 - 12,00
 • VICEPRIMAR -     MARTI :             9,00- 12,00
 • SECRETAR -         JOI :                   9,00 - 12,00

Programul de lucru cu publicul al angajatilor aparatului propriu al Primarului: -

 • LUNI - JOI :           orele:  8:00 - 16:30
 • VINERI:                 orele:  8:00 - 14:00